Description of the image

מגרש ספורט

יום ראשון 21/1 בשעה 19:00

Description of the image

המגרש מכונה גם מגרש סינטטי , נמצא בכניסה לישוב באזור הדואר . יש לתאם הגעה עם טוניה רכזת תרבות וקהילה כיוון שהמגש פעיל

פוסטים קשורים