Description of the image

מגרש מקורה

יום ראשון 21/1 בשעה 19:00

Description of the image

המגרש המקורה צמוד לבית הספר לפיד המ"ה ולאמפיתאטרון. המגרש פתוח, ניתן לשחק עד שעה 23:00 אז האור נכבה אוטומטית

פוסטים קשורים